logo klubu tkkf spartakus


KOMUNIKAT nr 2 oraz REGULAMIN związany z COVID-19

KSR TKKF =SPARTAKUS=                                                                                                                           Katowice, dnia 10 lipca 2021 rok

ul. Warszawska 27

40-009 Katowice

KOMUNIKAT nr 2

Obóz sportowo-wypoczynkowy

Niechorze 27.07- 10.08.2021 rok

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące obozu sportowo-wypoczynkowego w NIECHORZU w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym "STOLTUR” Al. Bursztynowa 29.

 1. Zbiórka na Dworcu PKP w Katowicach w dniu 26.07.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 22:15 pod peronem IV (wejście od ul. Kościuszki lub z budynku Dworca Głównego).

 2. Wyjazd pociągiem PKP - TLK (skład kursowy 405) o godzinie 23:40.

 3. Przyjazd do Kołobrzegu 27.07.2021 r. o godz. 08:11. Przejazd do Ośrodka w Niechorzu autokarami.

 4. Powrót z obozu w dniu 10.08.2021 r. (wtorek) autokarami do Kołobrzegu. Wyjazd pociągiem PKP – IC 8306MALCZEWSKI o godzinie 12:24. Przyjazd do Katowic w dniu 10.08.2021 r. (wtorek) o godzinie 20:59.

 5. Na obóz należy bezwzględnie zabrać dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna), Kartę Kwalifikacyjną, podpisany Regulamin Obozu oraz Regulamin COVID-19.

 6. Należy, nie zapomnieć o zabraniu minimum jednej karategi, parze obuwia sportowego,a także strojach kąpielowych oraz okryciach i kosmetykach przeciwsłonecznych.

 7. W związku z panującą epidemią COVI-19 każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia z sobą masek ochronnych       w odpowiednich ilościach (jednorazowe na jeden dzien pobytu lub wielorazowe na cztery dni pobytu).              Należy maksymalnie ograniczać odwiedziny swoich dzieci na terenie obozu w Niecchorzu. Prosimy aby rodzice lub opiekunowie prawni  uczestników przybyli na zbiórkę przed wyjazdem na obóz tylko pojedyńczo  (bez osób towarzyszących). O ile to możliwe to prosimy o udział mężczyzn, którzy będą bardzo pomocni w trakcie umieszczania bagażu w pociągu.

   

  Prezes KSR TKKF =SPARTAKUS= Katowice

  Edward Urbańczyk telefon nr 501 448 970

adres e-mailowy: kyokushin@spartakus.katowice.pl

 

REGULAMIN COVID -19  z dnia 10 lipca 2021 roku

Uczestnicy obozu:

•W obozie mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

•Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 10 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

•Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasady zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny.

•Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić podporządkować się do zasad     i regulaminów.

•W trakcie podróży i pobytu dzieci powinny być zaopatrzone w maseczki.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

•Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu kontakt zapewniający szybką komunikację.

•Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin -odbioru dziecka z Obozu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty, wysypka).

•Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

•Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

•Rodzic nie może wchodzić do pokoju/domku.

•Odwiedziny dziecka odbywają się po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.